VILNIAUS REGATA


Vilniaus Regata 2007


Vilniaus Regata 2006


Vilniaus Regata 2005


Vilniaus Regata 2004


Vilniaus Regata 2003


Vilniaus Regata 2002


REGATA PO VILNIAUS TILTAIS 2001


 Vilniaus regata

| NUOSTATAI | LAIKAS IR VIETA | TIKSLAI |
| ORGANIZAVIMAS | DALYVIAI | VYKDYMAS |
| NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, JŲ APDOVANOJIMAS |
| 2005 METŲ VILNIAUS SPORTO IR TURIZMO KLUBO „REGATA"ATVIRŲ BAIDARIŲ IR KANOJŲ SLALOMO VARŽYBŲ NUOSTATAI |

2005 METŲ „VILNIAUS REGATOS" NUOSTATAI

„Vilniaus regata" - visų laivų ir visų kartų irkluotojų susibūrimo vieta. Šiais metais vyks jau penktasis (mažasis jubiliejinis) plaukimas.

Kviečiame dalyvauti visus Lietuvos gyventojus, nors kartą irklavusius valtį, baidarę, kanoją ar kitus plaukmenis. Ypatingai kviečiame išsibarsčiusius po šalį sporto ir vandens kelionių veteranus dar kartą susirinkti ir sujudinti Neries vandenį. Kviečiame profesionalius sportininkus atvykti ir parodyti jaunimui, kaip irkluoti ir siekti užsibrėžto tikslo. Be abejo, kviečiame ir visus, mėgstančius aktyvų gyvenimo būdą, pasigrožėti Vilniaus vaizdais Neries vingiuose, palaikyti dalyvius, paįvairinti pirmąjį rudens savaitgalį.

Aukštyn

I. LAIKAS IR VIETA
 • Penktoji „Vilniaus regata" vyks 2005 m. rugsėjo 3 d. Vilniuje, Neries upėje.
 • Startas - Valakampių II pliaže 12.00 vai.
 • Dalyvių registracija ir duomenų tikslinimas starto vietoje iki 11.00 val.
 • Organizatoriai labai prašo, turinčius galimybę, registruotis el. paštu. Adresas: regata@nkkm.lt. Registracijos forma (Akademinės valtys, Lyguminės valtys, Slalominiai laivai), Registracijos forma (Baidarės, Kanojos, Kita)
 • Laivo kapitono paraiška pridedama arba ją galite rasti mūsų puslapyje http://regata.meninos.lt
 • Finišas - ties Žvėryno-Vingio parko pėsčiųjų tiltu.

Aukštyn

II. TIKSLAI
 1. Organizuoti bendrą renginį Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams, mėgstantiems irkluoti.
 2. Apjungti visų Lietuvos rajonų irkluotojus kartą metuose dalyvauti bendrose varžybose.
 3. Suburti buvusius sportininkus-irkluotojus ir kelionių mėgėjus.
 4. Nustatyti pajėgiausius Lietuvoje irkluotojus atskirose laivų grupėse.
 5. Toliau plėsti ir skatinti aktyvaus laisvalaikio leidimo formas.
 6. Siekti, kad „Vilniaus regata" taptų visų Lietuvos irkluotojų renginiu.

Aukštyn

III. ORGANIZAVIMAS
 1. Plaukimą organizuoja Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyrius ir Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata". Klubo pirmininkas Saulius Mažeikis (mob. 8 - 686 00 298).
 2. Plaukimą vykdo klubo teisėjų kolegija. Renginio vyriausiasis teisėjas Juozas Kubilius (mob. 8-698 73 561).
 3. Starto mokestis vienam dalyviui - 5,00 Lt.

Aukštyn

IV. DALYVIAI
 • „Vilniaus regatoje" gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio šalių piliečiai.
 • Į amžiaus grupes dalyviai neskirstomi.
 • Dalyviai privalo mokėti plaukti, turi būti susipažinę su saugaus elgesio ant vandens taisyklėmis ir tai patvirtinti parašu dalyvio anketoje.
 • Dalyviai privalo nedelsiant suteikti pagalbą avariją patyrusiam ekipažui.
 • Laivo kapitonas negali būti jaunesnis nei 16 metų.
 • Jaunesniems nei 16 metų vienviečių laivų irkluotojams būtinas abiejų tėvų leidimas, patvirtintas notaro.

Plaukime dalyvauja šešių tipų laivai:

  Akademinės valtys - porinės, pavienės.
  Lyguminės valtys - lyguminės baidarės, lyguminės kanojos.
  Slalomo laivai - baidarės, kanojos.

  Turistinių laivų grupėje:

   Baidarės - plastikinės, surenkamos, pripučiamos.
   Kanojos - plastikinės, pripučiamos.
   Kita - katamaranai, plaustai, pripučiamos valtys ir kt.

Aukštyn

V. VYKDYMAS

Varžybos vyksta vienu įskaitiniu plaukimu. Startas (eiliškumas ir tvarka):

 1. Akademinės valtys startuoja grupėmis nuo vandens.
 2. Lyguminės valtys startuoja grupėmis nuo vandens.
 3. Katamaranai, plaustai ir pripučiamos valtys, pripučiamos baidarės, surenkamos baidarės, pripučiamos kanojos - nuo vandens ties kranto linija.
 4. Slalomo laivai, plastikinės baidarės - nuo krante esančios linijos.

Finišas:

  Finišuojantis ekipažas privalo kirsti finišo liniją, esančią tarp dviejų baltai raudonų kabančių finišo kartelių ties dešiniu krantu.
  Finišuojančio ekipažo kapitonas privalo garsiai pasakyti teisėjams savo starto numerį.

Aukštyn

VI. NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS, JŲ APDOVANOJIMAS
 • Nugalėtojai nustatomi kiekvienoje laivų klasėje pagal geriausią laiką įveikus distanciją.
 • Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami, jei jų dalyvaujamoje laivų klasėje buvo konkurencija (trys ir daugiau ekipažų).
 • Nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto departamento Kūno kultūros ir sporto skyriaus, Vilniaus sporto ir turizmo klubo „Regata" diplomais, suvenyrais, taurėmis.
 • Dalyviams, startavusiems laivų klasėje, kurioje nebuvo konkurencijos, teikiami pasižymėjusio dalyvio pažymėjimai.
 • Visi rėmėjų įsteigti prizai finišavusiems dalyviams atitenka burtų keliu.

Iki susitikimo 2005 m. rugsėjo pirmąjį savaitgalį „Vilniaus regatoje".

Aukštyn
| TIKSLAI | VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS | VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA | DALYVIAI |
| VARŽYBŲ VYKDYMAS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS | NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS |

2005 METŲ VILNIAUS SPORTO IR TURIZMO KLUBO „REGATA"ATVIRŲ BAIDARIŲ IR KANOJŲ SLALOMO VARŽYBŲ NUOSTATAI

Aukštyn

I. TIKSLAI
 1. Populiarinti baidarių ir kanojų sportą tarp šalies gyventojų.
 2. Išsiaiškinti pajėgiausius baidarių ir kanojų slalomo sportininkus.
 3. Išsiaiškinti meistriškiausiai laivus valdančius kelionių mėgėjus.

Aukštyn

II. VARŽYBŲ ORGANIZAVIMAS

Varžybas organizuoja Vilniaus sporto ir turizmo klubas „Regata".

Jos vykdomos dviejose grupėse:

 1. Slalomo laivų grupėje (K-1, K-1 m, C-1, C-2).
 2. Turizmo laivų grupėje (B-1, B-1 m, B-2, B-2 m).

Varžybų vyriausiasis teisėjas Juozas Kubilius. Mob. 8 ~ 698 73 561.

Startinio mokesčio nėra.

Aukštyn

III. VARŽYBŲ LAIKAS IR VIETA

Varžybos vykdomos 2005 m. rugsėjo 4 d. Grigiškėse,Vokės upėje (žemiau automagistralės Vilnius-Kaunas tilto).

  11.00-11.15 val. varžybų atidarymas.
  11.15-12.15 val. sportinių laivų I plaukimas.
  12.15-13.00 val. sportinių laivų II plaukimas.
  13.00-14.00 val. turistinių laivų I plaukimas.
  14.00-15.00 val. turistinių laivų II plaukimas.
  15.00 val. greitojo nusileidimo startas (grupėmis po 3 laivus).
  17.00 val. varžybų uždarymas.

Pastaba: priklausomai nuo dalyvių skaičiaus startų laikai gali šiek tiek keistis.

Aukštyn

IV. DALYVIAI

Varžybose gali dalyvauti sportininkai ir turizmo mėgėjai, užpildę ir įteikę sekretoriatui nustatytos formos paraišką. Visi dalyviai privalo apsidrausti gyvybės draudimu. Į amžiaus grupes dalyviai skirstomi tik sportinių laivų grupėje:

  Jauniai -1987 m. ir jaunesni.
  Suaugę - 1976-1986 m.
  Veteranai - 1975 m. ir vyresni.

Turistinių laivų klasėje į amžiaus grupes sportininkai neskirstomi.
Startinio mokesčio nėra. Trasoje dalyviai privalo dėvėti gelbėjimo liemenes ir saugos šalmus.
Už gelbėjimo liemenių ir saugos šalmų tvarkingą būklę ir sportininkų gyvybės draudimą atsako komandos vadovas (treneris).

Aukštyn

V. VARŽYBŲ VYKDYMAS IR NUGALĖTOJŲ NUSTATYMAS

Varžybos (individualios ir komandinės) vykdomos dvikovės principu, slalomo ir greitojo nusileidimo rungtyse - pagal tarptautines baidarių ir kanojų slalomo taisykles. Turistinės baidarės pagal konstrukcijas į grupes neskirstomos. Prie turizmo baidarių priskiriami visi laivai, kurie neatitinka tarptautinių reikalavimų, keliamų slalomo laivams.

Varžybų metu kiekvienas laivas turi įveikti dvi trasas - slalomo ir greitojo nusileidimo.

Slalomo rungtyje vykdomi du plaukimai, o greitojo nusileidimo - vienas. Abiejose rungtyse ekipažas privalo dalyvauti tuo pačiu laivu.

Individualioje įskaitoje rezultatai skaičiuojami kiekvienoje laivų grupėje:

 1. Slalominiai laivai (K1, K-1 m, C-1, C-2).
 2. Turistiniai laivai (B-1, B-1 m, B-2 vyrų ir B-2 mišrios).

Dalyvio užimta vieta nustatoma sumuojant koeficientus, gautus už slalomo ir greitojo nusileidimo rungtis. Nugali dalyvis, surinkęs mažiausią koeficientų sumą. Koeficientas nustatomas dalyvio rezultatą padalinus iš rungties nugalėtojo rezultato. Dalyvis, užėmęs pirmąją vietą, visada turi koeficientą „1". Visi rezultatai skaičiuojami taškais: 1 sek. = 1 taškas. Dalyviai, nestartavę rungtyje, gauna didžiausią tos rungties koeficientą, padaugintą iš 1,5.

Komandinėje įskaitoje rezultatai skaičiuojami atskirai tarp sportininkų ir turistų klubų komandų, sumuojant koeficientus už užimtas vietas.

Sporto klubo komandą sudaro po vieną visų klasių laivą.

Turistų klubo komandą sudaro po vieną B-1, B-1 m, B-2 ir B-2 m laivą.

Aukštyn

VI. NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS

Komandinėje įskaitoje klubai nugalėtojai apdovanojami Vilniaus sporto ir turizmo klubo „Regata" diplomais ir pereinamomis taurėmis, prizininkai - diplomais. Individualioje įskaitoje nugalėtojai apdovanojami nugalėtojų marškinėliais ir diplomais, prizininkai - suvenyrais ir diplomais. Rėmėjų įsteigtos dovanos varžybų dalyviams atitenka burtų keliu.

Varžybų vyriausiasis teisėjas
Juozas Kubilius
Aukštyn